Hyr dina klimatsmarta, eldrivna och tysta anläggningsmaskiner med noll utsläpp av växthusgaser av oss – Lambertsson

Stamp

Batteridriven Stamp

Grävmaskin

Batteridriven Grävmaskin

Hjullastare

Batteridriven Hjullastare

Samlingsfilm

Batteridriven Hjullastare

Byggbranschen måste minska sin klimatpåverkan

Byggbranschens klimatpåverkan i Sverige bedöms uppgå till cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka fyra miljoner ton på husprojekt och sex miljoner på anläggningsprojekt.
Det motsvarar cirka 17 procent av Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser 2012 och är i samma storleksordning som utsläppen från alla personbilar i Sverige, enligt en rapport från IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och Sveriges Byggindustrier.
Byggbranschens klimatpåverkan är alltså ett stort problem som byggbranschen måste börja hitta hållbara lösningar på. Beräkningar visar att i ett flerbostadshus av betong står produktionsfasen, själva byggandet av huset, för cirka 50 procent av husets totala klimatbelastning under de första 50 åren.
Resterande belastning står driftsfasen för. Medan utvecklingen har gått snabbt vad gäller att minska klimatpåverkan under driftsfasen – exempelvis genom olika former av energieffektivisering – har utvecklingen i princip stått stilla, och klimatpåverkan till och med ökat, under själva produktionsfasen.
Därför måste vi börja titta på vad vi kan förändra under själva byggprocessen. En åtgärd är att även här arbeta med energieffektivisering. En annan är att ställa om från fossila bränslen till el när det gäller driften av maskiner.

Lambertsson tar täten i omställningen

Lambertsson är drivande i det viktiga arbetet med att minska byggbranschens och hela samhällets klimatpåverkan. Genom Glacell, en del av Lambertsson som har mångårig erfarenhet av att installera solceller, är vi med och ställer om energiproduktionen i Sverige så att den blir långsiktigt hållbar. Och nu tar vi steget från fossila bränslen till el när det gäller driften av olika anläggningsmaskiner i vårt uthyrningssortiment.
Vi inom Lambertsson vill hjälpa våra kunder att välja rätt maskiner för vår gemensamma framtid. Vi vill inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen.
Eldrivna maskiner är en av lösningarna
Varje år byggs det för cirka 325 miljarder kronor i Sverige, vilket är ungefär nio procent av BNP. I summan ingår både bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och industriella anläggningar. Byggbranschen är alltså en bransch med omfattande miljöpåverkan. Att ersätta bensin- och dieseldrivna maskiner med eldrivna är en av flera åtgärder som behövs för att göra byggprocessen mer effektiv och ekologiskt hållbar.

Jobba klimatsmart med gröna maskiner

Nu lanserar Lambertsson en serie uthyrningsmaskiner som använder elmotorer i stället för förbränningsmotorer. Det betyder att de inte släpper ut några växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Vi är först bland de stora rentalföretagen i Sverige med att erbjuda klimatsmarta anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid.
För oss på Lambertsson är det viktigt att hela tiden driva på och utveckla branschen i en grönare och mer hållbar riktning. Våra nya eldrivna stampar, grävmaskiner och hjullastare är en del av det arbetet.
Tysta och utan avgaser
En eldriven grävmaskin är inte bara klimatsmart och hållbar. Den är även tyst att jobba med. Det är ännu en fördel med att använda maskiner som går på eldrift. Prestandan och produktiviteten är densamma, även om du väljer det gröna och tysta maskinalternativet. Med eldrivna maskiner slipper man dessutom avgaser. Arbetsmiljön blir tyst och utan utsläpp vilket är viktigt vid exempelvis arbeten i växthus, vid sanering av byggnader eller åtgärder i parkeringshus. Ytterligare en positiv sak med eldrivna maskiner är de låga driftskostnaderna. Elmotorer kräver mindre service och underhåll jämfört med traditionella förbränningsmotorer.
Batteridrivna stampar

Batteridrivna stampar

Wacker Neuson
Två modeller:
AS30e batteridriven stamp
AS50e batteridriven stamp
Båda levereras med två batterier och kraftig snabbladdare. Samma prestanda som bensindrivna stampar.
AS30e: ca 30 min drift/laddning
(”triggertime”)
AS50e: ca 20 min drift/laddning
Utsågs till ”Sustainable rental product
of the year” år 2015 vid European
Rental Award.
Grävmaskiner

Grävmaskiner

Wacker Neuson
803Dual Power
1 tons bandgrävmaskin
Diesel eller eldrift. Via kraftaggregat
HPU 8 helt eldriven och CO2-fri.
Mekaniskt skopfäste. Gräv, smal och
hydraulisk planeringsskopa.
Hydraulhammare finns som tillval.
Kraftaggregat
HPU 8
Hjullastare

Hjullastare

Wacker Neuson
WL20e
2,3 ton batteridriven hjullastare.
5-6 timmars drifttid.
Maskinbredd 1280mm (med valda däck).
SMS redskapsfäste.
Dubbelverkande hydraulik fram.
Planeringsskopa och gaffelställ.

Start typing and press Enter to search